Đặc trưng cấu trúc sâu vùng Quần đảo Trường Sa theo tài liệu trọng lực vệ tinh

Authors

  • Nguyễn Như Trung
  • Nguyễn Huy Hoàng
  • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Phạm Hồng Hải

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11418

Abstract

Characterlstics of crustal structures in Truongsa archipelago from satellite gravlty data

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Trung, N. N., Hoàng, N. H., Hương, N. T. T., & Hải, P. H. (2002). Đặc trưng cấu trúc sâu vùng Quần đảo Trường Sa theo tài liệu trọng lực vệ tinh. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), 348–361. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11418

Issue

Section

Articles