Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu các tai biến thiên nhiên cho lưu vực Sông Thu Bồn - Vu Gia

Nguyễn Lập Dân, Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Lập Dân
  • Vũ Thị Thu Lan
  • Hoàng Thanh Sơn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11711

Abstract

Proposing the solutions in order to prevent and minimize the suffer damages because natural disasters Thu Bon - Vu Gia basin river

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Dân, N. L., Lan, V. T. T., & Sơn, H. T. (2008). Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu các tai biến thiên nhiên cho lưu vực Sông Thu Bồn - Vu Gia. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(1), 6–11. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11711

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>