Xử lý tài liệu của phương pháp đo sâu phân cực kích thích đối xứng cải tiến

Authors

  • Vũ Đức Minh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11419

Abstract

Processing data in the improved symmetric Induced Polarization sounding method

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Minh, V. Đức. (2002). Xử lý tài liệu của phương pháp đo sâu phân cực kích thích đối xứng cải tiến. Science of the Earth, 24(4), 362–367. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11419

Issue

Section

Articles