Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng

Authors

  • Bùi Văn Thơm

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11338

Abstract

Defining character activity of Huong Hoa - A Luoi fault zone by method of three conjugate fractures analysis

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thơm, B. V. (2001). Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng. Science of the Earth, 23(3), 246–253. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11338

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)