ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ (AMPHIPRION FRENATUS BREVOORT, 1856) DƯỚI 60 NGÀY TUỔI

Trần Văn Phước, Nguyễn Đình Trung, Võ Thành Đạt, Hà Lê Thị Lộc
Author affiliations

Authors

  • Trần Văn Phước Trường Đại học Nha Trang
  • Nguyễn Đình Trung Trường Đại học Nha Trang
  • Võ Thành Đạt Trường Đại học Nha Trang
  • Hà Lê Thị Lộc

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/869

Abstract

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Khoang Cổ Đỏ được tiến hành tại Viện Hải dương học Nha Trang từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thức ăn là tảo, luân trùng và copepoda giúp cá tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao nhất (75,5%) và có màu sắc gần màu tự nhiên so với các loại thức ăn khác (p < 0,05). Độ mặn thích hợp cho cá phát triển dao động từ 15‰ đến 40‰, khoảng thích hợp nhất dao động từ 30‰ đến 40‰ (tỷ lệ sống > 96%). Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu khảo sát ban đầu nên chúng ta cần có những nghiên cứu sâu hơn các yếu tố sinh thái đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc của cá.

 

Summary: The study on the effect of feed and salinity on Amphiprion frenatus growth and survival rate was carried out at Nha Trang Institute of Oceanography from March to June, 2009. The results showed that the feed was Nanochoropsis oculata, Brachionus plicatilis and Copepoda had a significant effect on the growth, survival rate (75.5%) and colour of fish (p < 0.05). The salinity for fish growth was from 15ppt to 40ppt, especial the best growth was from 30ppt to 40ppt (survival rate over 96%). However, that was only the first research so we have research into ecology factors effect on growth, survival rate and colour of fish.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

06-06-2012

How to Cite

Phước, T. V., Trung, N. Đình, Đạt, V. T., & Lộc, H. L. T. (2012). ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ (AMPHIPRION FRENATUS BREVOORT, 1856) DƯỚI 60 NGÀY TUỔI. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(1), 67–76. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/869

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)