TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY TRIỀU DỌC BỜ BIỂN VIỆT NAM

Trần Thục, Dương Hồng Sơn
Author affiliations

Authors

  • Trần Thục Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
  • Dương Hồng Sơn Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/863

Abstract

Các đặc trưng của chế độ thủy triều vùng ven bờ được hình thành bởi sự cộng hưởng của các sóng triều thiên văn truyền từ biển khơi vào vùng nước nông dưới tác động của địa hình theo phương ngang (quy mô thủy vực) và phương thẳng đứng (độ sâu). Như vậy, nước biển dâng do biến đổi khí hậu mà làm thay đổi độ sâu và quy mô của biển sẽ dẫn tới thay đổi các đặc trưng thủy triều. Mô hình ROMS (Regional Oceanography Modeling System) đã được sử dụng để nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến chế độ thủy triều dọc bờ biển Việt Nam. Mô hình được kiểm định với chế độ thủy triều hiện tại và mô phỏng với các kịch bản nước biển dâng toàn cầu là 0.5m, 0.75m và 1.0 m.

Summary: The characteristics of the tidal regime in coastal areas are formed by the resonance of the astronomical tidal waves transmitted from the ocean in shallow water under the action of horizontal terrain (scale water bodies) and the straight vertical (depth). Thus, sea level rise due to climate change that would alter the depth and scale of the ocean will lead to changes in tidal characteristics. The ROMS model (Regional Oceanography Modeling System) was used to study the impact of sea level rise on tidal regime along the coast of Vietnam. The model was validated by using tidal current regime, and used to simulate for the cases of global sea level rise scenarios of 0.5m, 0.75m and 1.0 m.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

22-05-2012

How to Cite

Thục, T., & Sơn, D. H. (2012). TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY TRIỀU DỌC BỜ BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(1), 10–16. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/863

Issue

Section

Articles