NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM

Trần Đức Thạnh
Author affiliations

Authors

  • Trần Đức Thạnh Viện Tài nguyên và Môi trường biển

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/861

Abstract

Các vấn đề ưu tiên đối với quản lý tổng hợp đới bờ biển (coastal zone) Việt Nam được xác định dựa trên cơ sở phân tích và đánh giá hệ thống các tài liệu về điều kiện tự nhiên và các hệ sinh thái; hiện trạng và xu thế diễn biến tài nguyên, môi trường; hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm về tính chiến lược, tính tổng hợp, tính thích ứng, tính cấp bách của các vấn đề quản lý; cũng như sử dụng các phương pháp phân tích dẫn xuất, phân tích tổ hợp theo hệ thống không gian và thời gian, xây dựng ma trận và tính điểm trọng số.

Trên cơ sở đó, bài báo này trình bày kết quả xác định thứ tự ưu tiên cho các vấn đề quản lý tổng hợp đới bờ biển Việt Nam và bốn vùng bờ biển (coastal area) là: Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Nam bộ. Đồng thời đã thử nghiệm xác định ưu tiên trong ba phân kỳ quản lý 2011 – 2015, 2016-2020 và 2021-2025 cho hệ thống ba cấp quản lý: toàn đới bờ biển, vùng bờ biển Bắc Bộ và khu vực thành phố Hải Phòng.

 

Summary: The priority issues for the integrated management of Vietnam coastal zone have been  determined based on the systematic analysis and evaluation of data and information of natural conditions, ecosystems, status and trends of coastal environment and resources; on the status and orientation of coastal socio-economic development; the perspective on strategic, integration, adaptability and urgency of management issues; on the utilization of analysis methods such as the DPSIR model analysis, spatial and temporal analysis, and the weighted score matrix analysis.

Based on that, the article presents the results of determined priorities in order for integrated management issues of the entire coastal zone of Viet Nam and the four coastal regions included North, North Central, South Central and South. Priorities for the management periods of 2011-2015, 2016-2020 and 2021-2025 for the management system at three different levels (the coastal zone of Viet Nam, the coastal region of the North and the coastal area of Hai Phong city) have been also proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

22-05-2012

How to Cite

Thạnh, T. Đức. (2012). NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(1), 1–9. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/861

Issue

Section

Articles