CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà, Cao Thu Trang, Đặng Hoài Nhơn, Phạm Thế Thư
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Thị Minh Huyền Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  • Trần Mạnh Hà Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  • Cao Thu Trang Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  • Đặng Hoài Nhơn Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  • Phạm Thế Thư Viện Tài nguyên và Môi trường biển

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/1/366

Abstract

Vùng ven bờ Tiên Lãng nằm ở phía Nam Hải Phòng thuộc vùng biển Đông Bắc Việt Nam. Đây là khu vực được bồi tụ mạnh nhất của Hải Phòng và cũng là nơi có tiềm năng mở rộng quỹ đất dự  phòng lớn nhất. Rừng ngập mặn (RNM) ven biển nói chung và RNM Tiên lãng nói riêng đư­ợc coi là nguồn tài nguyên ven biển vô cùng hữu ích đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con ngư­ời. Các khu RNM là lá phổi không thể thiếu, đảm bảo cho hệ sinh thái ven biển phát triển.

Để có được các kết quả nghiên cứu và cung cấp đầy đủ các giá trị của các dạng tài nguyên trong hệ sinh thái (HST) RNM Tiên Lãng, các nhà khoa học của Viện Tài nguyên và môi trường Biển đã tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu tìm hiểu các chức năng sinh thái của RNM Tiên Lãng như hấp thụ ô nhiễm, lọc dinh dưỡng, lắng đọng trầm tích và quang hợp. Đây là cơ sở nhận dạng các nhóm giá trị sử dụng, tính toán tổng giá trị kinh tế của  HST và giúp xác định phân bổ các giá trị đến từng nhóm cộng đồng và cấp chính quyền đang hàng ngày sở hữu và khai thác tài nguyên RNM. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng và bảo vệ tài nguyên của HST rừng ngập mặn tại Tiên Lãng nói riêng và RNM ven biển nói chung.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

03-01-2012

How to Cite

Minh Huyền, N. T., Hà, T. M., Trang, C. T., Nhơn, Đặng H., & Thư, P. T. (2012). CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 11(1), 57–72. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/1/366

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>