Vol. 10 No. 1 (2010)

Published: 30-03-2010

Articles

 • TƯƠNG TÁC GIỮA VỎ VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ
  Nguyễn Thái Chung
  1-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/948
 • PHỤC HỒI DỮ LIỆU SÓNG BIỂN BẰNG MẠNG NEURON NHÂN TẠO
  Đặng Văn Tỏ
  17-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/903
 • HÀM LƯỢNG As, Pb TÍCH LŨY TRONG LOÀI HẾN (Corbicula sp.) VÀ HÀU SÔNG (Ostrea rivularis Gould, 1861) TẠI CỬA SÔNG CU ĐÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Dương Công Vinh
  27-35

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/904
 • CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ
  Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Trúc, Lê Thành Dũng, Vũ Trọng Hùng
  37-49

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/905
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ VI SINH VẬT TẠI VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG
  Đỗ Mạnh Hào, Phạm Thế Thư
  51-65

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/906
 • THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HẢI PHÒNG
  Đỗ Gia Khánh
  67-80

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/907
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ BIỂN Ở VIỆT NAM
  Trần Đức Thạnh
  81-96

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/1/908