Xây dựng thuật toán và sơ đồ khối chương trình phân loại vỏ Trái đất phục vụ đánh giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam

Ngô Thị Lư, Vũ Thị Hoãn

Abstract


Constructing algorithm and block scheme of the Earth's crust classification program to evaluate seismic potential of Vietnam


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11768 Display counter: Abstract : 91 views. PDF : 0 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)