Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn

Đào Đình Bắc, Đặng Văn Bào, Vũ Văn Phái, Nguyễn Hiệu

Abstract


Study on the flood geomorphological vestiges in the Thu Bon lower course Plain


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11314 Display counter: Abstract : 83 views. PDF : 55 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)