Đặc điểm cấu trúc và địa động lực của các hệ đứt gãy ven rìa khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ

Authors

  • Nguyễn Văn Giáp
  • Phùng Văn Phách

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11401

Abstract

Geodynamic and structural characteristics of marginal faulting systems in Northern part of Bacbo Bay

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Giáp, N. V., & Phách, P. V. (2002). Đặc điểm cấu trúc và địa động lực của các hệ đứt gãy ven rìa khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(3), 239–243. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11401

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)