Đánh giá sơ bộ số liệu phóng điện trên lãnh thổ Việt Nam thu thập qua vệ tinh

Authors

  • Nguyễn Xuân Anh
  • Lê Văn Lưu
  • Lê Việt Huy

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11406

Abstract

lnitial Evaluation of Satelllte Lightnlng Data in Vietnam...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Anh, N. X., Lưu, L. V., & Huy, L. V. (2002). Đánh giá sơ bộ số liệu phóng điện trên lãnh thổ Việt Nam thu thập qua vệ tinh. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 24(3), 273–279. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11406

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)