Mô hình hóa số liệu VLF bằng phương pháp phương trình tích phân

Authors

  • Lại Cao Khiêm
  • Nguyễn Văn Giảng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11526

Abstract

Numerical modeling of VLF-EM data using integral equation method

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Khiêm, L. C., & Giảng, N. V. (2007). Mô hình hóa số liệu VLF bằng phương pháp phương trình tích phân. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(2), 177–185. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11526

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>