Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc

Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenco, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam, Đặng Trung Thuận, Phạm Thị Dung
Author affiliations

Authors

  • Vũ Văn Vấn
  • Trần Trọng Hòa
  • A. S. Borisenco
  • Ngô Thị Phượng
  • Trần Tuấn Anh
  • Trần Hồng Lam
  • Đặng Trung Thuận
  • Phạm Thị Dung

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11523

Abstract

The Ta Nang gold mineralization of the Da Lat zone : forming conditions and their geodynamics

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Vấn, V. V., Hòa, T. T., Borisenco, A. S., Phượng, N. T., Anh, T. T., Lam, T. H., Thuận, Đặng T., & Dung, P. T. (2007). Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(2), 154–160. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11523

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>