Sự hình thành tính chất cơ lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ

Mai Phú Giang, Nguyễn Duy Tùng
Author affiliations

Authors

  • Mai Phú Giang
  • Nguyễn Duy Tùng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11330

Abstract

Formation of the Pleistocene clay-soil of the Nam Bo plain and its geo-engineering mechanical properties

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Giang, M. P., & Tùng, N. D. (2001). Sự hình thành tính chất cơ lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), 185–189. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11330

Issue

Section

Articles