Dự báo độ lún mặt đất từ số liệu quan trắc của các trạm đo biến dạng lún do thay đổi mực nước ngầm

Authors

  • Nguyễn Hữu Bảng
  • Trần Văn Hoàng
  • Nguyễn Văn Hưng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11325

Abstract

roundwater table change from the monitoring data of land subsidence stations

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Bảng, N. H., Hoàng, T. V., & Hưng, N. V. (2001). Dự báo độ lún mặt đất từ số liệu quan trắc của các trạm đo biến dạng lún do thay đổi mực nước ngầm. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), 154–156. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11325

Issue

Section

Articles