Nguyên tắc và phương pháp thiết kế mô hình kinh tế - môi trường trên cơ sở lý thuyết cảnh quan sinh thái ứng dụng

Authors

  • Nguyễn Thế Thôn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11329

Abstract

Principle and method of designing environmental econornic models based on the theories of ecolandscape and applied ecolandscape

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thôn, N. T. (2001). Nguyên tắc và phương pháp thiết kế mô hình kinh tế - môi trường trên cơ sở lý thuyết cảnh quan sinh thái ứng dụng. Science of the Earth, 23(2), 178–184. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11329

Issue

Section

Articles