Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác

Phan Tiến An, Phan Trường Phiệt, Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đình Hùng
Author affiliations

Authors

  • Phan Tiến An Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Phan Trường Phiệt Trường Đại học Thủy lợi
  • Nguyễn Văn Hoàng Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Vũ Đình Hùng Ban quản lý các dự án thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/994

Abstract

summary
Analysis of slope limit equilibrium slip cycle by physical method regarding to compatible interslice force condition

Existing traditional slope stability analytical methods use some assumptions such as neglection of interslice forces, resulted interslice force line-focus, and slope angle of acting force. The
common point of all the existing slope stability analysis methods is that the compatibility of the sliding and resisting forces on the two parts of the slide masses divided a slice are not taken into account.
This paper presents the summary of the mathematical formulation of the "compatible" method to determine the equilibrium slip cycle, considering the compatible interslice force condition, and presents
actual programming analysis for several slope conditions for discussion. The application of the slope analysis by this "compatible" method shows comparable results with the results obtained by
Bishop simplified method.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

16-06-2012

How to Cite

An, P. T., Phiệt, P. T., Hoàng, N. V., & Hùng, V. Đình. (2012). Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), 18–25. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/994

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>