Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam

Authors

  • Trương Quang Hảo
  • Võ Thanh Sơn
  • Nguyễn Chiến Thắng
  • Lê Trường Thanh
  • Nguyễn Bá Vinh
  • Trương Phương Dung

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9690

Abstract

The short period geomagnetic variations and features of induction vectors in territory of Vietnam ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hảo, T. Q., Sơn, V. T., Thắng, N. C., Thanh, L. T., Vinh, N. B., & Dung, T. P. (2009). Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 224–235. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9690

Issue

Section

Articles