Nhiễu loạn từ quyển - điện ly vĩ độ thấp trong bão từ mạnh ngày 13-3-1989 theo số liệu quan sát ở đài Phú Thụy - Hà Nội

Authors

  • Trương Quang Hảo
  • Phạm Văn Trì
  • N. G. KLEIMENOVA

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11254

Abstract

Magneto-ionospheric...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hảo, T. Q., Trì, P. V., & KLEIMENOVA, N. G. (2000). Nhiễu loạn từ quyển - điện ly vĩ độ thấp trong bão từ mạnh ngày 13-3-1989 theo số liệu quan sát ở đài Phú Thụy - Hà Nội. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(3), 237–240. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11254

Issue

Section

Articles