Tính chất địa điện các tầng trầm tích Neogen - Đệ tứ tại xã ven biển Giao An (Nam Định) theo kết quả đo điện từ trong miền thời gian

Authors

  • Đặng Thanh Hải
  • Nguyễn Bá Duẩn
  • Nguyễn Duy Tiêu
  • Đỗ Anh Chung

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11778

Abstract

The geoelectrical features of the N-Q sediment layers in the coastal Giao An commune, Nam Dinh province by the results of TDEM surveys

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hải, Đặng T., Duẩn, N. B., Tiêu, N. D., & Chung, Đỗ A. (2009). Tính chất địa điện các tầng trầm tích Neogen - Đệ tứ tại xã ven biển Giao An (Nam Định) theo kết quả đo điện từ trong miền thời gian. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 31(4), 363–367. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11778

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)