Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt

Authors

  • Vũ Như Hùng
  • Huỳnh Thị Minh Hằng
  • Trịnh Văn Long

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11714

Abstract

Tin mineralization potential of Late Cretaceous peraluminous leucogranite of Da Lat zone

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hùng, V. N., Hằng, H. T. M., & Long, T. V. (2008). Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(1), 21–30. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11714

Issue

Section

Articles