Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu tai biến dầu tràn

Authors

  • Huỳnh Thị Minh Hằng
  • Bùi Trọng Vinh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11374

Abstract

Environmented...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hằng, H. T. M., & Vinh, B. T. (2002). Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu tai biến dầu tràn. Science of the Earth, 24(1), 16–24. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11374

Issue

Section

Articles