Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý trong mối quan hệ với pha biển tiến Flandrian khu vực Đồng bằng Sông Hồng

Trần Nghi, Hoàng Anh Khiển, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thanh Lan, Đinh Xuân Thành
Author affiliations

Authors

  • Trần Nghi
  • Hoàng Anh Khiển
  • Đỗ Văn Long
  • Nguyễn Thanh Lan
  • Đinh Xuân Thành

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11494

Abstract

Holocen ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nghi, T., Khiển, H. A., Long, Đỗ V., Lan, N. T., & Thành, Đinh X. (2004). Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý trong mối quan hệ với pha biển tiến Flandrian khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(4), 313–318. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11494

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2