Tổ hợp các phương pháp tính tốc độ xói mòn tại lưu vực Sông Hồng

Authors

  • Nguyễn Văn Phổ
  • Đoàn Thị Thu Trà
  • Hoàng Tuyết Nga
  • Phạm An Cương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11472

Abstract

The combination of methods applied in study of erosion in Red River basin

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Phổ, N. V., Trà, Đoàn T. T., Nga, H. T., & Cương, P. A. (2004). Tổ hợp các phương pháp tính tốc độ xói mòn tại lưu vực Sông Hồng. Science of the Earth, 26(2), 146–150. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11472

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2