Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam

Lê Tử Sơn
Author affiliations

Authors

  • Lê Tử Sơn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11295

Abstract

Focal Mechanism of Ta Khoa, Lai Chau and Muong Luan...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Sơn, L. T. (2000). Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 355–360. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11295

Issue

Section

Articles