PRIMARY PRODUCTIVITY OF THI NAI LAGOON, BINH DINH PROVINCE

Cao Thi Thu Trang, Luu Van Dieu, Le Xuan Sinh, Tran Duc Thanh
Author affiliations

Authors

  • Cao Thi Thu Trang Institute of Marine Environment and Resources-VAST
  • Luu Van Dieu Institute of Marine Environment and Resources-VAST
  • Le Xuan Sinh Institute of Marine Environment and Resources-VAST
  • Tran Duc Thanh Institute of Marine Environment and Resources-VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/2/6505

Keywords:

Primary productivity, photosynthesis, nutrients, organic carbon.

Abstract

Experiments of photosynthesis assessment of phytoplankton and seaweed had been carried out in Thi Nai lagoon in rainy season (October, 2013) and dry season (May, 2014). The results showed that primary productivity of phytoplankton was 8 - 149 mgC/m3/day, and that productivity of seaweed Gracilaria verrucosa was 0.139 - 0.197 mg C/g seaweed/day. During photosynthesis process of phytoplankton, an amount of 1.42 - 1.6 tons mineral nitrogen/day and 0.14 - 0.17 tons phosphate/day was consumed in the whole lagoon. The photosynthesis process of seaweed also consumed an amount of 0.74 - 0.83 tons/day of inorganic nitrogen (including nitrate, nitrite, and ammonium), and 0.041 - 0.045 tons/day of phosphate in the whole lagoon.

Downloads

Download data is not yet available.

References

TCVN 7324:2004 (ISO 5813:1983). Chất lượng nước - xác định ôxy hòa tan - phương pháp Iod.

APHA, 2002. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed. Washington, DC 20005, 2002.

Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Hoa, 2009. Đánh giá sức tải môi trường vùng nước ven đảo Cát Bà phục vụ cho phát triển bền vững. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 9(Phụ trương 1): 154-168.

Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, 2012. Sức tải môi trường vịnh Hạ Long - Bái Tử Long. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 297 tr.

Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Hoa, 2010. Nghiên cứu sức tải môi trường sông Bạch Đằng. Đăng trong Tuyển tập “Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội, ngày 26/10/2010. Tr. 162-168.

Cao Thị Thu Trang, Trịnh Thành, Vũ Thị Lựu, 2013. Năng suất sơ cấp khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tài nguyên và Môi trường biển 10/2013; Tập XVII. Nxb. KHTN&CN. Tr. 196-204.

Downloads

Published

30-06-2015

How to Cite

Trang, C. T. T., Dieu, L. V., Sinh, L. X., & Thanh, T. D. (2015). PRIMARY PRODUCTIVITY OF THI NAI LAGOON, BINH DINH PROVINCE. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(2), 185–192. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/2/6505

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>