ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐẦM THỊ NẠI

Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy
Author affiliations

Authors

  • Lê Thị Vinh Viện Hải dương học
  • Nguyễn Thị Thanh Thủy Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/384

Abstract

Các nguồn thải ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đầm Thị Nại hiện nay chủ yếu là từ sinh hoạt dân cư. Chất thải này cùng với vật chất từ sông Kôn đã gây ra tình trạng ưu dưỡng với nồng độ các muối dinh dưỡng (đặc biệt là ammonia, nitrate và phosphate), chất hữu cơ cao và nồng độ oxy hòa tan tương đối thấp trong khu vực từ đỉnh đầm đến cồn Chim. Đặc biệt mật độ vi sinh gây bệnh, nhất là coliform, đã ở mức rất cao trong toàn đầm. Ở khu vực Tây Nam đầm nước thải từ sinh hoạt dân cư và chế biến thủy sản với nồng độ các chất dinh dưỡng, hữu cơ cao, nhu cầu oxy lớn và đặc biệt là mật độ vi khuẩn cũng rất cao chỉ có tác động đáng kể đối với khu vực tiếp nhận. Hoạt động nuôi trồng thủy sản (NTTS) xung quanh đầm cũng làm gia tăng nhu cầu oxy, nồng độ của các chất dinh dưỡng (đặc biệt là các hợp chất chứa phospho) và mật độ vi sinh.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

03-01-2012

How to Cite

Vinh, L. T., & Thanh Thủy, N. T. (2012). ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐẦM THỊ NẠI. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 11(4), 35–46. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/384

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>