Study and assessment of the situations and causes of erosion along the Hau riverbank in An Giang province during the period 2009–2019

Nguyen Ngoc Tien, Do Huy Cuong, Pham Duc Hung, Pham Viet Hong, Do Ngoc Thuc, Nguyen The Luan, Vu Duy Vinh
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Ngoc Tien Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Do Huy Cuong Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Pham Duc Hung Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Pham Viet Hong Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Do Ngoc Thuc Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Nguyen The Luan Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Vu Duy Vinh Institute of Marine Resources and Environment, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15663

Keywords:

Erosion of river bank, Hau river, An Giang.

Abstract

This paper presents the results of applying a statistic, remote sensing (RS) technology, and 3D (three-dimensional) numerical model to study and assess the situations and the causes of riverbank erosion of Hau river in An Giang province during the period 2010–2019, chronologically and spatially. The results show that the erosion of the Hau river in An Giang province during the period 2010–2019 has steadily and widely occurred both in seasons. There is a significant difference in the Hau river’s bank changing compared with the popular one in the past. The riverbank erosion process has occurred increasingly, with solid intensity, in a complex way, and even more in the dry season. It is identified that the causes of the erosion are from hydrological characteristics, river flow dynamics, the geological structure, soil characteristics, and the form of the riverbed and economic - social activities. The finding is a scientific foundation to resolve the riverbank stabilization.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Lê Mạnh Hùng, Trần Bắ Hoằng, 2017. Sạt lở bờ hệ thống sông vùng ĐBSCL và những đóng góp của kho học và công nghệ vào việc phòng chống giảm nhẹ thiệt hại. Tạp chí KH&CN Việt Nam, (9), 24–46.

Nguyễn Ngọc Trân, 2017. Chỉ đúng nguyên nhân đồng bằng sông Cửu Long sạt lở và các khuyến nghị. http://baodatviet.vn.

Trịnh Phi Hoành, Phạm Việt Hòa, Trần Văn Thương, 2018. Định hướng giải quyết vấn đề xói lở bờ sông vùng ĐBSCL theo tiếp cận địa lí tổng hợp. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 10 (Quyển 1), tr. 393–403.

Trịnh Phi Hoành, Lê Văn Ân, 2012. Tính bất thường trong sự biến động bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 36(70), 131–140.

Trịnh Phi Hoành, 2012. Các hoạt động kinh tế - xã hội làm gia tăng xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua lãnh thổ tỉnh Đồng Tháp. Thông tin Khoa học & Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, (3), 10–13.

Trịnh Phi Hoành, 2014. Hiện trạng xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009–2013. Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 58(92), 161–171.

Trịnh Phi Hoành, 2014. Tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đến biến động lòng dẫn sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 64(98), 127–138.

Trịnh Phi Hoành, Nguyễn Thám, Vũ Thị Thu Lan, Phạm Thế Hùng, La Văn Hùng Minh, 2014. Giải pháp tổng thể phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do biến động bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8 (Quyển 2), 244–250.

Trịnh Phi Hoành, 2017. Xác định vấn đề nghiên cứu dự báo diễn biến lòng dẫn sông Tiền (đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp) trên quan điểm địa lí tổng hợp. Trong sách Những thách thức cho sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL (Chủ biên Võ Văn Sen, Lê Thanh Hòa, Phạm Gia Trân). Nxb. Đại học Quốc gia tp. Hồ Chí Minh, tr. 84–103.

Trịnh Phi Hoành, 2018. Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn sông Tiền (đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp) phục vụ phòng tránh thiên tai. Luận án Tiến sĩ Địa lí, Học viện Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.

Hà Quang Hải, 2011. Tương quan xói lở - bồi tụ một số khu vực lòng sông Tiền, sông Hậu. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 33(1), 37–44.

Brunier, G., Anthony, E. J., Goichot, M., Provansal, M., and Dussouillez, P., 2014. Recent morphological changes in the Mekong and Bassac river channels, Mekong delta: The marked impact of river-bed mining and implications for delta destabilisation. Geomorphology, 224, 177–191.

Bravard, J. P., Goichot, M., and Gaillot, S., 2013. Geography of sand and gravel mining in the Lower Mekong River. First survey and impact assessment. EchoGéo, (26), 1–18.

Phạm Đức Anh Huy, Trần Tuấn Tú, 2015. Đánh giá biến động đường bờ sông khu vực Vàm Nao. Tạp chí Phát triển KH&CN, 18(M2).

Nguyễn Ngọc Tiến, Đỗ Huy Cường, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Thọ Sáo, Trần Anh Tuấn, Lê Đình Nam. Phân tích biến động đường bờ khu vực bờ biển cửa sông Hậu bằng tư liệu viễn thám. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 17(4), 386–392.

Winarso, G., and Budhiman, S., 2001. The potential application of remote sensing data for coastal study. In Proc. 22nd Asian Conference on Remote Sensing, Singapore (pp. 1–5).

Thieler, E. R., Himmelstoss, E. A., Zichichi, J. L., and Ergul, A., 2009. The Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0-an ArcGIS extension for calculating shoreline change (No. 2008-1278). US Geological Survey.

Xu, H., 2006. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International journal of remote sensing, 27(14), 3025–3033.

Mike, E., 2014. MIKE 21 & MIKE 3 Flow Model FM.

Nash, J. E., and Sutcliffe, J. V., 1970. River flow forecasting through conceptual models part I—A discussion of principles. Journal of hydrology, 10(3), 282–290.

Krause, P., Boyle, D. P., and Bäse, F., 2005. Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. Advances in geosciences, 5, 89–97.

Sheng, Y. P., and Lick, W., 1979. The transport and resuspension of sediments in a shallow lake. Journal of Geophysical Research: Oceans, 84(C4), 1809–1826.

Downloads

Published

31-03-2022

How to Cite

Nguyen, N. T., Do, H. C., Pham, D. H., Pham, V. H., Do, N. T., Nguyen, T. L., & Vu, D. V. (2022). Study and assessment of the situations and causes of erosion along the Hau riverbank in An Giang province during the period 2009–2019. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 21(4), 493–506. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15663

Issue

Section

Articles