Vol 27, No 4 (2005)

Table of Contents

Articles

Đặc trưng cổ địa lý kỷ Đệ tứ ở vùng Đồng bằng Nam Bộ
Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn 289-297
Đặc điểm các nguyên tố hiếm và đất hiếm trong Gabroit miền Bắc Việt Nam và điều kiện hình thành
Trần Quốc Hùng, G. V. Poliakov, P. A. Balykin, Hoàng Hữu Thành, Phạm Tích Xuân, Hoàng Văn Quý, Nguyễn Thị Học 298-305
Xác định chuyển dịch hiện đại đới đứt gãy Sông Đà và đới đứt gãy Sơn La - Bỉm Sơn bằng số liệu GPS
Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Dương Chí Công 306-311
Đặc điểm kiến trúc Tân kiến tạo Nam Trung Bộ
Lê Triều Việt 312-321
Xây dựng mô hình cho kiểu mỏ Corindon trong đá hoa (dựa theo đặc tính của các mỏ Lục Yên và Quỳ Châu)
Nguyễn Ngọc Khôi 322-328
Kết quả mới trong nghiên cứu địa chất vùng hạ lưu Sông Hương
Nguyễn Văn Canh 329-335
Phân vùng dự báo lũ quét sườn
Trần Văn Tư 336-343
Bản đồ sinh thái cảnh quan vườn Quốc gia Bạch Mã
Lê Văn Thăng 344-350
Sử dụng Bentonit và Diatomit trong xử lý rác thải sịnh hoạt và chăn nuôi
Kiều Quý Nam, Nguyễn Hữu Toàn Phan 351-355
Về bản chất và quy luật phát triển cửa sông ven biển miền Trung Việt Nam
Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Thành 356-364
Khả năng sử dụng tài liệu vi trọng lực để nghiên cứu đới khe nứt kiến tạo
Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn 365-373
Phân tích số liệu địa chấn để tính tốc đồ thời gian truyền sóng P
Ngô Thị Lư 374-377
Trao đổi khoa học: Về cách đặt tên cho các đảo trên Biển Đông
Nguyễn Ngọc Khánh 378-383


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)