Xây dựng mô hình cho kiểu mỏ Corindon trong đá hoa (dựa theo đặc tính của các mỏ Lục Yên và Quỳ Châu)

Authors

  • Nguyễn Ngọc Khôi

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9649

Abstract

Modeling the ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Khôi, N. N. (2005). Xây dựng mô hình cho kiểu mỏ Corindon trong đá hoa (dựa theo đặc tính của các mỏ Lục Yên và Quỳ Châu). Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(4), 322–328. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9649

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)