Sử dụng Bentonit và Diatomit trong xử lý rác thải sịnh hoạt và chăn nuôi

Authors

  • Kiều Quý Nam
  • Nguyễn Hữu Toàn Phan

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9656

Abstract

Bentonite and...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nam, K. Q., & Phan, N. H. T. (2005). Sử dụng Bentonit và Diatomit trong xử lý rác thải sịnh hoạt và chăn nuôi. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(4), 351–355. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9656

Issue

Section

Articles