Về một nghiệm không dừng của phương trình Fokker – Planck – Kolmogorov đối với hệ động lực tuyến tính một bậc tự do

Authors

  • Nguyen Dong Anh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10473

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-03-1981

How to Cite

Anh, N. D. (1981). Về một nghiệm không dừng của phương trình Fokker – Planck – Kolmogorov đối với hệ động lực tuyến tính một bậc tự do. Vietnam Journal of Mechanics, 3(1), 7–12. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10473

Issue

Section

Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>