Vol. 1 No. 3-4 (1979)

Published: 31-12-1979

Research Article

 • On the justification of Gaussian heuristic method in the theory of random vibration
  Nguyen Cao Menh
  1-11

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9894
 • Subharmonic oscillation in third order non-linear systems
  Nguyen Van Dao
  12-20

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9895
 • The tuned-absorber in self-excited system
  Nguyen Van Dinh
  21-30

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9896
 • On a method for investigation of random oscillations of the linear visco-elastic system
  Nguyen Tien Khiem, Nguyen Dong Anh
  31-37

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9897
 • The theory on homogeneous micro-fluid mixtures
  Nguyen Van Diep, Truong Minh Chanh
  38-48

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9898
 • Phương pháp truyền nhảy nút mô men không cân bằng áp dụng cho hệ khung phẳng liên tục
  Vu Nhu Cau
  49-56

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9899
 • Cơ sở phương pháp tiệm cận trong hệ phi tuyến mạnh có chậm
  Nguyen Khac Lan
  57-64

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9900