Về vấn đề giải phương trình Fokker –planck – Kolmogorov cho hệ cơ học không otonom một bậc tự do bằng phương pháp khai triển theo tọa độ ẩn suy rộng

Authors

  • Nguyen Dong Anh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10440

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

30-03-1982

How to Cite

Anh, N. D. (1982). Về vấn đề giải phương trình Fokker –planck – Kolmogorov cho hệ cơ học không otonom một bậc tự do bằng phương pháp khai triển theo tọa độ ẩn suy rộng. Vietnam Journal of Mechanics, 4(1), 1–6. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10440

Issue

Section

Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>