Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên

Authors

  • Nguyen Tien Khiem

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7136/10430

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

30-06-1983

How to Cite

Khiem, N. T. (1983). Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên. Vietnam Journal of Mechanics, 5(2), 7–15. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10430

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>