Phân dị sinh thái và phân dị tiến hóa của Foraminifera Vịnh Bắc Bộ

Mai Văn Lạc, Vũ Anh Thư, Đỗ Thị Bích Thược
Author affiliations

Authors

  • Mai Văn Lạc
  • Vũ Anh Thư
  • Đỗ Thị Bích Thược

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9680

Abstract

Ecologic and evolutionary differentiation of Foraminiferas of the Tonkin Gulf ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lạc, M. V., Thư, V. A., & Thược, Đỗ T. B. (2009). Phân dị sinh thái và phân dị tiến hóa của Foraminifera Vịnh Bắc Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(2), 139–147. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9680

Issue

Section

Articles