Khả năng tách vạch chì đồng vị khi nâng cao độ phân ly của máy quang phổ cách tử DFS 8-3

Phan Ngọc Hà, Đỗ Quang Hòa
Author affiliations

Authors

  • Phan Ngọc Hà
  • Đỗ Quang Hòa

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11365

Abstract

Detection capability of isotope PbS lead by improving resoled power of grating spectiograph DFS-8-3

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hà, P. N., & Hòa, Đỗ Q. (2001). Khả năng tách vạch chì đồng vị khi nâng cao độ phân ly của máy quang phổ cách tử DFS 8-3. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 466–469. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11365

Issue

Section

Articles