Xác định mặt Moho ở Miền Nam Việt Nam

Authors

  • Đỗ Đăng Trình
  • Bùi Thị Ánh Phương
  • Đặng Văn Liệt

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11785

Abstract

Moho depths in the south of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Trình, Đỗ Đăng, Phương, B. T. Ánh, & Liệt, Đặng V. (2009). Xác định mặt Moho ở Miền Nam Việt Nam. Science of the Earth, 31(4), 403–409. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11785

Issue

Section

Articles