Nghiên cứu kiến trúc Kiến tạo các trũng Kainozoi muộn ở Tây Bắc Việt Nam

Lê Triều Việt, Nguyễn Văn Hùng
Author affiliations

Authors

  • Lê Triều Việt
  • Nguyễn Văn Hùng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11661

Abstract

The study of late Cenozoic basins in the Northwestern Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Việt, L. T., & Hùng, N. V. (2018). Nghiên cứu kiến trúc Kiến tạo các trũng Kainozoi muộn ở Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 202–209. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11661

Issue

Section

Articles