POSITION RESOURCES IN CON CO ISLAND

Tran Duc Thanh, Le Duc An, Tran Dinh Lan, Trinh Thi Minh Trang, Nguyen Thi Minh Huyen
Author affiliations

Authors

  • Tran Duc Thanh Institute of Marine Environment and Resources, VAST
  • Le Duc An Institute of Geography, VAST
  • Tran Dinh Lan Institute of Marine Environment and Resources, VAST
  • Trinh Thi Minh Trang Institute of Marine Environment and Resources, VAST
  • Nguyen Thi Minh Huyen Institute of Marine Environment and Resources, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/8406

Keywords:

Con Co Island, resources, geo-natural position, geo - economic position, geo - political position.

Abstract

Being a basaltic volcano, Con Co island is an isometric hill 2.3 km2 wide and
63 m high, located far 24 km from the mainland, and guards the entrance to the Gulf of Tonkin. It is isolated, but unique in location, and relatively closed to mainland. Despite its small size, the characteristics of morphology and spatial structures, geological composition, area, height, ecological landscape, dynamics and stability of the island... create great values of geo-natural position resources and favorable environment for island residents. Regarding geo - economic position resources, the island is a district under the Quang Tri province, a priority location for development of the country’s marine and island economy, and the economic centre at the entrance of the Gulf of Tonkin. This is also a convenient site for the development of marine economic sectors such as fishery, natural conservation, services - tourism and some others. In terms of geo-political position resources, the island has tremendous advantages for the sovereignty, sovereign rights and national interests at sea. As an outpost at the highly sensitive geo-political area, the Con Co island has the great value of defense, as a solid military base in the entrance of the Gulf of Tonkin and the most important link in the line of defense from coastal islands in the North Centre. It possesses many valuable cultural heritages, especially the heroic relics during the war against the US.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Chu Hồi, 2005. Cơ sở Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 306 tr.

Trần Đức Thạnh, 2007. Một số dạng tài nguyên vị thế biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 7(4), 80 - 93.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, 2010. Nhận thức cơ bản về tài nguyên vị thế biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN Việt Nam. Tiểu ban KH&CN biển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. Tr. 134-140.

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, 2009. Tài nguyên vị thế biển Việt Nam: Định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 9(Phụ trương 1), 1-17.

Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Tạ Hòa Phương, 2012. Biển đảo Việt Nam - Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 324 tr.

Lê Đức An, 2008. Tài nguyên vị thế hệ thống đảo ven bờ Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Biển toàn quốc lần I “Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững”, Hạ Long, 9-10/10/2008. 396-402.

Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Nguyễn Ngọc Thành, 2009. Tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Nam Bộ với vấn đề an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế -xã hội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 9(4), 77-88.

Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, 2012. Tài nguyên vị thế tự nhiên đảo Bạch Long Vỹ. Tạp chí Các Khoa học về trái đất, 34(4), 477-485.

Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, 2013. Tài nguyên địa - kinh tế và địa - chính trị đảo Bạch Long Vĩ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13(3), 207-215

Lê Đức An, 2010. Bàn về vị thế của đới bờ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuyển tập báo cáo khoa học: Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 5. Hà Nội, 19/6/2010. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 1007-1016.

Trần Đức Thạnh, 2015. Bàn về phân vùng đới bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 15(1), 1-12.

Lê Đức An, 2008. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam: Tài nguyên và phát triển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 199 tr.

Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 1996. Địa hình đáy vịnh Bắc Bộ. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Tr. 16-26.

La Thế Phúc, Nguyễn Biểu, 2002. Hoạt động phun trào bazan Đệ tứ dư¬ới đáy biển vùng Vĩnh Linh - Cồn Cỏ. Tạp chí Địa chất, A/271: 8-18.

Phạm Tích Xuân, Nguyễn Hoàng, Le Hyun Koo, 2004. Địa hoá đá bazan Kainozoi muộn Việt Nam và ý nghĩa kiến tạo của nó. Tạp chí Địa chất, A/285: 120-131.

Lê Tiến Dũng, Phạm Hồng Đức, Tô Xuân Bản, Phạm Vân Anh, Nguyễn Văn Chung, Lý Quang Tuấn, 2006. Đặc điểm địa chất - thạch học các thành tạo bazan Kainozoi trên đảo Cồn Cỏ. Tạp chí Địa chất, số 292/1-2.

Lê Đức An (chủ biên), Uông Đình Khanh, 2007. Địa mạo và địa chất tỉnh Quảng Trị. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 230 tr.

Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Nguyễn Thị Thu và nnk., 2016. Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển - đảo tiêu biểu phục vụ phát triển bền vững một số đảo tiền tiêu ở vùng biển ven bờ Việt Nam”. Mã số đề tài: KC.09.08/11-15. Tuyển tập kết quả nổi bật các đề tài KH&CN KC.09/11-15. Tập 2. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Tr. 921-994.

Bùi Công Quế (chủ biên), Nguyễn Đình

Xuyên, Phạm Văn Thục, Nguyễn Hồng Phương, Trần Thị Mỹ Hạnh, Phan Trọng Trịnh, Cao Đình Triều, Ngô Thị Lư, Vũ Thanh Ca, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Lương, 2010. Nguy hiểm động đất và sóng thần ở Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 313 tr.

Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Phạm Hồng Đức, 2008. Tiềm năng nước dưới đất đảo Cồn Cỏ. TTBC HNKH 18, Đại học Mỏ-Địa chất, Q3, Hà Nội. Tr. 236-244

Anville, J. B. B. D., 1752. Seconde Partie De La Carte D'Asie Contenant La Chine Et Partie De La Tartarie, L'Inde Au De La Du Gnge Les Isles Sumatra, Java, Borneo, Moluques, Philippines, Et du Japon.

Lưu Văn Lợi, 2007. Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam. Nxb. Thanh Niên. Hà Nội, 303 tr.

Trần Quốc Vượng, 1994. Cồn Cỏ: Những phát hiện mới về khảo cổ sinh thái. Tạp chí Biển, số 8-11, Tr. 3.

Downloads

Published

31-03-2017

How to Cite

Thanh, T. D., An, L. D., Lan, T. D., Trang, T. T. M., & Huyen, N. T. M. (2017). POSITION RESOURCES IN CON CO ISLAND. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(1), 12–22. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/8406

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>