BIOACCUMULATION FACTORS OF MERCURY AT SOME SPECIAL MOLLUSCA IN NORTHEAST COASTAL AREA OF VIETNAM

Authors

  • Le Xuan Sinh Institute of Marine Environmental and Resources
  • Nguyen Thu Huyen Hanoi University of Natural Resources and Environment

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/6807

Keywords:

Mollusca, bioaccumulation factors (BAF), total mercury.

Abstract

Some organisms (snout otterclam Lutraria rhynchaena, granular ark Anadara granosa, corrugated lucine Austriella corrugata and lyrate Asiatic hard clam Meretrix lyrata) were chosen as subjects of this research because of their high bioaccumulation, their sedentary life and their filter feeding habit. Concentration of total mercury in the water was detected at 3 positions: Lan Ha bay - Cat Ba island, Hoang Tan commune - Quang Ninh province, Dong Bai commune - Hai Phong city. Result of this research showes the different levels of accumulation in tissues of
4 species but they are lower than MOH’s allowable value (0.5 micrograms/g). The bioaccumulation factors (BAF) of corrugated lucine Austriella corrugata, Granular ark Anadara granosa, Lyrate Asiatic hard clam Meretrix lyrata and Snout Otterclam Lutraria rhynchaena were 1.344, 344, 333 and 158 respectively. These factors show that accumulation total mercury in 4 species of mollusca is in natural tendency.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Le Xuan Sinh, Institute of Marine Environmental and Resources

Department environmental chemistry

References

Lê Xuân Sinh, 2013. Cơ chế tích tụ thủy ngân của loài nghêu trắng (Meretrix lyrata) phân bố vùng cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng, Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51(5): 573 - 586.

Lê Xuân Sinh, 2011. Hiện trạng và nguồn thải thủy ngân khu vực cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí Độc học (Bộ Tài nguyên và Môi trường), 20, 40-45.

Arnot, J. A., and Gobas, F. A., 2006. A review of bioconcentration factor (BCF) and bioaccumulation factor (BAF) assessments for organic chemicals in aquatic organisms. Environmental Reviews, 14(4): 257-297.

EPA, 2002. Method 1631, method 1630e: Mercury in water, sediment, tissue by Oxidation, Purge and Trap, and Cold vapor Atomic Flourescence Spectrometry. Environmental Protection Agency, USA.

Lê Huy Bá, 2008. Độc học Môi trường cơ bản. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 572 tr.

Trương Quốc Phú, 2006. Hình thái và giải phẫu động vật thân mềm Lớp Bivalvia (Pelecypoda). Nxb. Nông nghiệp. Hà Nội. 88 tr.

Bộ Y Tế, 2011. Thông tư ban hành các Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm. Công báo/Số 535 + 536/Ngày 25-10-2011.

Downloads

Published

31-08-2016

How to Cite

Sinh, L. X., & Huyen, N. T. (2016). BIOACCUMULATION FACTORS OF MERCURY AT SOME SPECIAL MOLLUSCA IN NORTHEAST COASTAL AREA OF VIETNAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 16(3), 315–320. https://doi.org/10.15625/1859-3097/6807

Issue

Section

Articles