International Union of Geodesy and Geophysics

Nguyen Van Giang

Abstract


Liên hiệp Hội Vật lý Địa cầu và Trắc địa quốc tế (IUGG) là tổ chức khoa học phi chính phủ được thành lập từ năm 1919. IUGG là một trong 32 liên hiệp hội khoa học quốc tế hiện nay. Việt Nam là một thành viên chính thức của IUGG và có cơ cấu tổ chức theo qui chế của một liên hiệp hội quốc gia do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan chủ quản và Viện Vật lý Địa cầu là cơ quan chủ trì. Đại hội đồng IUGG được tổ chức thường kỳ 4 năm một lần và lần thứ 26 vừa được tổ chức thành công ở Praha, Cộng hòa Séc. Đại diện cho Việt Nam tham dự lần này là Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu - TS. Nguyễn Xuân Anh. Bài viết này xin trích giới thiệu về tổ chức IUGG và nội dung nghị quyết của Đại hội đồng lần thứ 26 để đọc giả của Tạp chí có thêm thông tin về phương hướng và kế hoạch các hoạt động của liên ngành khoa học này.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/37/3/7802 Display counter: Abstract : 95 views. PDF : 93 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)