Vol 32, No 1 (2010)

Table of Contents

Articles

Địa tầng Kainozoi tại các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ PDF
Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn, Vũ Văn Hà, Lê Đức Lương, Phan Đông Pha 1-7
Vấn đề thạch luận và tuổi hình thành các đá Gabroit cao kiềm trong khối Sơn Đầu và phía Tây Núi Chúa PDF
Trần Quốc Hùng, G.V. Poliyakov, P.A. Shelepaev, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, P.A. Balykin, A.E. Izokh, Bùi Ấn Niên, P.V. Sukhorukov 8-17
Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác PDF
Phan Tiến An, Phan Trường Phiệt, Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đình Hùng 18-25
Đặc điểm nước dưới đất trong vùng cát ven biển miền Trung Việt Nam và định hướng khai thác sử dụng PDF
Nguyễn Xuân Tặng, Tạ Văn Hạnh 26-35
Khảo sát các vùng nguồn sóng thần có khả năng gây nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam PDF
Nguyễn Hồng Phương, Bùi Công Quế, Nguyễn Đình Xuyên 36-47
Mô hình dòng điện xích đạo từ số liệu vệ tinh CHAMP PDF
Lê Trường Thanh, DOUMOUYA VAFI, Lê Huy Minh, Hà Duyên Châu 48-57
Tần số góc và kích thước phá hủy động đất trận động đất Điện Biên PDF
Trần Thị Mỹ Thành 58-62
Đánh giá xác suất nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu PDF
Lê Tử Sơn 63-70
Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường PDF
Nguyễn Đình Dương 71-78
Thoái hóa đất và quá trình hoang mạc hóa ở vùng Nam Trung Bộ PDF
Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Mạnh Hà 79-86
Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ PDF
Võ Lương Hồng Phước, Đặng Trường An 87-90
Động Đất ở Haiti PDF
Nguyễn Văn Giảng 91-93
Tin về lễ kỷ niệm 30 năm Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất PDF
Nguyễn Thị Dung 94-95
Chúc mừng các Nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009 PDF
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất 96


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)