Vol 33, No 2 (2011)

Table of Contents

Articles

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN PDF
Cao Đình Triều, Nguyễn Bá Duẩn, Đặng Thanh Hải, Ngô Gia Thắng, Bùi Anh Nam, Nguyễn Đình Nguyên 97-108
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM PDF
Mai Thanh Tân, Phạm Văn Tỵ, Đặng Văn Bát, Lê Duy Bách, Nguyễn Biểu, Trần Nghi, Lê Văn Dung 109-118
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG PDF
Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn 119-125
SO SÁNH SỰ XUẤT HIỆN CỦA SPREAD F XÍCH ĐẠO TỪ TRONG NĂM MẶT TRỜI HOẠT ĐỘNG TRUNG BÌNH (2003) VÀ HOẠT ĐỘNG YẾU (2005) PDF
Hoàng Thái Lan, Nguyễn Thu Trang, JOHN MACDOUGALL 126-133
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ HOẠT ĐỘNG DÔNG SÉT TỪ CHUỖI SỐ LIỆU MÔ PHỎNG PDF
Hoàng Hải Sơn, Nguyễn Xuân Anh, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành 134-141
NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO PDF
Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Giảng, Đặng Hoài Trung, Võ Minh Triết 142-150
ỨNG DỤNG MẠNG NƠROL TRONG DỰ BÁO ĐỘ LỚN (MAGNITUDE) ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM PDF
Cao Đình Trọng, Cao Đình Triều, Nguyễn Đức Vinh 151-163
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ KHU VỰC CẦU MÓNG SẾN, TỈNH LÀO CAI PDF
Nguyễn Bá Duẩn, Đặng Thanh Hải, Vũ Đức Minh, Lê Thị Thúy Hiên 164-174
SƠ ĐỒ VI PHÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRÊN CƠ SỞ CÁC KẾT QUẢ ĐO DAO ĐỘNG VI ĐỊA CHẤN PDF
Nguyễn Tiến Hùng, KUO- LIANG WEN 175-184
CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT SÂU KHU VỰC HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU TRỌNG LỰC PDF
Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng 185-190
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU PHỤC VỤ ĐO SÓNG ĐỊA CHẤN TRONG CÁC PHA NGẬM NƯỚC CÓ ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ CAO VỚI MÔ HÌNH ĐỚI HÚT CHÌM PDF
Phan Thiên Hương 191-199
ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ THUẬT TOÁN TẤT ĐỊNH MỚI PDF
Thái Anh Tuấn, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách 200-208
ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM PDF
Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Lê Minh 209-219
TÍNH THÔNG SỐ TẦNG CHỨA NƯỚC THEO TÀI LIỆU CAROTA ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC TẦNG SÂU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PDF
Nguyễn Hồng Bàng 220-223
ĐO THAM SỐ CHẤN ĐỘNG RUNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÁC MÁY THĂM DÒ ĐỊA CHẤN PDF
Vũ Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Thu, Võ Thị Hồng Quyên 224-230
HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI PDF
Nguyễn Trung Minh 231-237
THÔNG BÁO KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUẨN CHUNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ KHU VỰC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PDF
Chu Quốc Khánh, Lại Mạnh Giàu, Phan Minh Tuấn, Lê Thanh Hải, Đặng Văn Hậu, Phùng Đức Mạnh 238-244
Mục lục việt số 2 PDF
Nguyen Thi Dung
Mục lục Anh PDF
Nguyen Thi Dung


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)