Vol 30, No 1 (2008)

Table of Contents

Articles

ĐIỀU KIỆN BIẾN CHẤT ĐÁ HOA CHỨA RUBY MỎ QUỲ CHÂU NGHỆ AN PDF
Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Nguyễn Văn Vượng 1-5


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)