Vol 34, No 3 (2012)

Table of Contents

Articles

TÀI LIỆU MỚI VỀ PHỨC HỆ GRANITOID YÊ YÊN SUN TRÊN KHỐI NÂNG PHAN SI PAN PDF
Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Hiếu, Vũ Hoàng Ly, LAN CHING-YING, TADASHI USUKI 193-204
GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SẠT LỞ BỜ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG SÀI GÒN BẰNG CÁC KHẢO SÁT ĐỊA VẬT LÝ GẦN MẶT ĐẤT PDF
Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Giảng 205-216
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ LŨ QUÉT PDF
Trần Văn Tư 217-222
NGHIÊN CỨU NHẠY CẢM VÀ PHÂN VÙNG NGUY CƠ TRƯỢT - LỞ ĐẤT KHU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẤP BẬC SAATY PDF
Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tứ Dần 223-232
ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG VÀ NGUY CƠ TAI BIẾN NỨT SỤT ĐẤT VÙNG NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI PDF
Phạm Văn Hùng 233-242
XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1D VẬN TỐC SÓNG P CHO VÙNG BẮC TÂY BẮC VIỆT NAM PDF
Lê Tử Sơn, Hà Thị Giang, Đinh Quốc Văn 243-250
RECOGNITION OF EARTHQUAKE-PRONE AREA (M \(\geq 5.0\) ) APPLIED FOR NORTH VIETNAM AND ADJACENCY PDF
Nguyen Huu Tuyen, A.I. GORSHKOV, Ngo Thi Lu 251-265
ẢNH HƯỞNG CỦA HOÀN LƯU GIÓ MÙA MÙA ĐÔNG TỚI ĐỘ DÀY QUANG HỌC SOL KHÍ TẠI BẠC LIÊU VÀ BẮC GIANG PDF
Phạm Xuân Thành, Nguyễn Xuân Anh, Đỗ Ngọc Thúy, Lê Việt Huy 266-274
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHOÁNG VẬT IMOGOLITE TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM PDF
Bùi Hoàng Bắc, YONGOO SONG 275-280
VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TỚI DAO ĐỘNG NỀN PDF
Nguyễn Công Thăng, Phạm Đình Nguyên 281-286
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY (AOGS) - AMERICAN GEOPHYSICAL UNION (AGU) 2012 Ở SINGAPORE PDF
Cung Thượng Chí 287-288


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)