Vol 34, No 2 (2012)

Table of Contents

Articles

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT TẦNG NÔNG DẢI VEN SÔNG HỒNG - TÂY HỒ - HÀ NỘI THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ PDF
Nguyễn Văn Giảng, Noboru Hida, Maksim Bano 97-106
NGHIÊN CỨU VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG TRONG MẪU ĐA TINH THỂ CỦA KHOÁNG VẬT NGẬM NƯỚC PHA A TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT CAO CỦA ĐỚI HÚT CHÌM PDF
Phan Thiên Hương 107-112
SO SÁNH TOÀN CẦU HAI THAM SỐ ĐIỆN LY NmF2 VÀ hmF2 TỪ MÁY THĂM DÒ IONOSONDE VÀ VỆ TINH FORMOSAT-3 PDF
Đào Ngọc Hạnh Tâm, Yen-Hsyang Chu 113-119
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ SỰ HÌNH THÀNH TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG BÌNH PDF
Phan Văn Trường 120-126
CHARACTERISTICS OF RECEIVING WATERS IN A SHRIMP AQUACULTURE AREA IN CAI NUOC, CA MAU PDF
Nguyen Tho, Nguyen Thi Anh 127-135
SỰ PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC KIẾN TẠO BỒN TRŨNG CỬU LONG TRONG KAINOZOI PDF
Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Trần Văn Thắng, Văn Đức Tùng, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phan Doãn Linh, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh 136-145
CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ DẦU KHÍ LÔ 07/03 NGOÀI KHƠI ĐÔNG NAM VIỆT NAM PDF
Trần Thanh Liêm, Phan Viết Khôi, Bùi Trọng Vinh 146-152
GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ CƠ CHẾ XÓI LỞ ĐƯỜNG BỜ VÀ CHÂN BỜ HẠT DÍNH KHU VỰC SÔNG SOÀI RẠP (TP. HỒ CHÍ MINH) PDF
Bùi Trọng Vinh, Deguchi Ichiro 153-161
KỲ QUAN ĐỊA CHẤT VỊNH HẠ LONG PDF
Trần Đức Thạnh 162-172
ENGINEERING GEOLOGICAL ANALYSIS FOR LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING IN GIA NGHIA VOLCANOUS AREA, DAK NONG PROVINCE, VIETNAM PDF
Nguyen Huy Tin, Nguyen Viet Ky 173-184
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SỬ DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM RADAR TERRASAR-X PDF
Lâm Đạo Nguyên, Hoàng Phi Phụng 185-191
CHÚC MỪNG CÁC PHÓ GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MỎ NĂM 2011 PDF
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất 192


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)