Vol. 5 No. 4 (1983)

Published: 30-12-1983

Research Article

 • Cấu trúc toán học của các vật thể đàn hồi. I. Trạng thái đàn hồi riêng
  Rychlewski J
  1-6

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10436
 • Parametric oscillation of the prismatic beam with heredity of material
  Hoang Van Da
  7-13

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10437
 • Về phương trình dao động của vỏ mỏng
  Nguyen Xuan Hung
  14-22

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10438
 • Giải gần đúng một bài toán thẩm trong môi trường nhiều lớp bằng phương pháp trực
  Ngo Van Luoc, Vu Van Dat
  23-29

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10439